GDZIE JESTEŚMY CZ. II

Novi i Vetus, czyli gdzie ja jestem

Część druga

Skoro znasz już wszystkie krainy kontynentu Novi, mające kluczowe znaczenie dla mojej opowieści, by nie przedłużać, opowiem jeszcze trochę o kontynencie Vetus, lecz postaram się to zrobić w wielkim skrócie. Stary Kontynent jest w wielkiej mierze zdominowany przez klimat równikowy i klimat suchy, lecz, o dziwo, w niektórych miejscach można napotkać krajobrazy charakterystyczne dla klimatu umiarkowanego.

Menkalia Południowa: część Menkalii, która po rozłamie Itaum ostała się na kontynencie Vetus. Jest to potężne państwo, obejmujące północne tereny Starego Kontynentu, w całości leżące w klimacie egzotycznym. Z powodu zrzeknięcia się praw do Menkalii Północnej władza w kraju całkowicie skupiła się na terenach na Vetus i rozbudowała ją do tego stopnia, że jest aktualnie jednym z najlepiej rozwiniętych miejsc na świecie i posiada największą liczbę miast, w których pracują elektrownie parowe. Słynie również z ogromnych, zmodernizowanych architektonicznie metropolii. Działa tutaj Międzynarodowy Związek Kolejowy, który powoli i dość opornie rozprzestrzenia się na południe kontynentu. Problem w jego rozbudowie wynika z odmiennych poglądów religijnych i nauczanej etyki na większości kontynentu, co owocuje rozmowami między przedstawicielami różnych nacji w dość napiętej atmosferze. Mimo masowego rozwoju technologicznego, nawet tutaj można spotkać przepiękną florę i faunę, charakterystyczną dla ciepłego, słonecznego klimatu.

Menkalia Południowa sąsiaduje z Alb-Aeną, Krainą Olbrzymów i Zjednoczonymi Emiratami. Posiada również wolny dostęp do Morza Międzykontynentalnego.

Zjednoczone Emiraty; związek emiratów, tworzących jeden potężny kraj, obejmujący większość kontynentu Vetus. Ze względu na odmienne poglądy i dominację Religii Południa, której oczywiście nie narzucają swoim mieszkańcom jak Vitaco, ograniczają kontakty z zewnętrznymi nacjami do minimum. Nie zachowują się jednak wrogo w stosunku do obcych, lecz po prostu starają się żyć własnym życiem. Rdzenni mieszkańcy emiratów charakteryzują się śniadą karnacją.

Zjednoczone Emiraty sąsiadują ze wszystkimi państwami na Vetus, oprócz Alb-Aeny, oraz obejmują również Wielką Wyrwę, zwaną też Zatoką Tańczących Duchów, która wcina się w głąb kontynentu od północno-wschodniej strony.

Kontynent Vetus obfituje również w wiele innych krain, takich jak Alb-Aena, podupadający gospodarczo kraj, w którym zamieszkuje rasa Skośnookich, zwana także Skośnookimi Niższej Krwi. Podobna do niej jest Andera, będąca również ojczyzną Skośnookich, lecz nazywanych niegdyś Skośnookimi Wyższej Krwi, co zostało w późniejszych czasach zapomniane na skutek mieszania genów obywateli Alb-Aeny i Andery. Głęboko wewnątrz kontynentu znajduje się także Kraina Olbrzymów, niebezpieczny i niezbadany jak dotąd przez ludzi obszar, zamieszkiwany przez autentycznych, nieokrzesanych olbrzymów, którzy za wszelką cenę bronią swojej własności przed obcymi i nie dopuszczają do niej nikogo. Krążą legendy, iż zakopali tam swoje skarby, rabowane z pokolenia na pokolenie z miejsc dawnych bitew i ludzkich świątyń. Jest tu jeszcze kilka mniejszych państewek i nacji, lecz na ich opis po prostu szkoda czasu. Mogę jedynie dodać, iż są bardzo zróżnicowane pod względem flory i fauny.

Inne ważne i warte uwagi miejsca:

Wyspy Półksiężyca: zespół wysp, tworzących razem kształt sierpa, na zachód od kontynentu Novi i położony wzdłuż prawie całej jego długości. Przez wielu mylnie nazywane archipelagiem, dzielą się również na trzy części:

  1. Srebrzystolądowa – skupisko wysp najbardziej wysuniętych na północ, w linii geograficznej znajdują się na wysokości Treyi i Stainheim. Tereny tych wysp przez większość roku zdominowane są przez śnieżne opady i długie noce, przez co nazywa się je również Prowincją Zmierzchu.

  2. Królewska – wyspy bardzo dalekie, lecz w pewnym sensie okrążające Domme Eginis, przez co wielu sądzi, iż to właśnie stąd wzięła się ich nazwa. Jej geneza jest jednak całkowicie inna, gdyż w centrum skupiska tej części znajduje się pałac królewski Narodu Kenbura oraz główne miasto nadzorujące wszystkie wyspy.

  3. Podszczelinowa – najdalej wysunięte na południe wyspy, mające swój początek na linii geograficznej sięgającej Półwyspu Aaromskiego, a kończące się na wysokości Morza Międzykontynentalnego, dzielącego Novi i Vetus. Stąd też ich nazwa.

Mało kto wie, że Wyspy Półksiężyca są tak naprawdę w całości własnością Narodu Kenbura, należącego do rasy Skośnookich, nazywanych tam jednak Dumnymi Skośnookimi, by zaakcentować odseparowanie się od reszty rasy w innych częściach świata. Dumni Skośnoocy, chociaż bardzo życzliwi i gościnni, szerzą przekonanie, iż nie są w żaden sposób spokrewnieni z rasą z Alb-Aeny i Andery, a w najlepszym wypadku nazywają ich swoją podrasą. Naród chętnie i ochoczo przyjmuje nowych obywateli, gdyż wiele wysp należących do Półksiężyca nie zostało nawet skolonizowanych, a ich ogromne zróżnicowanie klimatyczne, nawet w daleko zurbanizowanej Części Królewskiej, przyciąga miłośników flory i fauny oraz osobników szukających spokoju i odpoczynku.

Domme Eginis: wyspa należąca politycznie do Aaromy, która jest również bardzo blisko niej położona. Nazywa się ją także Wyspą Królów bądź Domem Królów, gdyż znajduje się na niej ogromny pałac, przygotowany specjalnie do przyjęcia wielu władców świata jednocześnie. Królowie i inni przedstawiciele krain Novi mają wyznaczoną swoją część pałacu, ale zbudowano również inne dla władców z pozostałych części świata. To tutaj odbywają się najważniejsze spotkania polityczne i debaty nad losami kontynentu. Królowie, królewscy rzecznicy oraz generałowie nie muszą zgłaszać swojego przyjazdu do pałacu w ambasadach, wszyscy poniżej tych stopni są do tego zobowiązani. Domme Eginis położona jest w klimacie umiarkowanym i uważa się ją za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Co prawda, większość wyspy pokrywa ogromny las, lecz potężną metropolię, w której jest pałac, zamieszkuje zróżnicowana pod względem rasowym i religijnym ludność.

Wyspa Jaquesa: jedna z Wysp Żywiołów, tzw. Wyspa Piasku. Jedyna nienaruszona część Itaum, spoczywająca do dzisiaj w swoim pierwotnym miejscu. Według nauczań Kościoła wyspa ta jest częścią ziemi, na której zatrzymał się prorok Jaques podczas ucieczki ze Starego Południa i na której tę ucieczkę zakończył. To tutaj, przepełniony gniewem, tupnął z całej siły w ziemię, doprowadzając do rozłamu Itaum i rozdzielenia kontynentów. Najbardziej zagorzali słudzy Kościoła wierzą, że Jaques po dziś dzień zamieszkuje wyspę za karę, ponieważ dał się ponieść ludzkim słabostkom, mimo iż był przedstawicielem Stwórcy. Na wyspie nie rosną lasy ani nie płyną rzeki, dominują tutaj jedynie wydmy i wysuszona ziemia.

Virijan: Wyspa Żywiołu, tzw. Wyspa Zieleni. Według geologów jest częścią Itaum, która po rozłamie została odłączona i powędrowała na wschód. Patrząc na mapy, jej kształt pokrywa się z linią brzegową Vallas i Zjednoczonych Emiratów, lecz do dzisiaj wyspa nie została oficjalnie zbadana. Potwierdzono jedynie fakt, iż dominuje na niej flora charakterystyczna dla klimatu równikowego.

Araglass: Wyspa Żywiołu, tj. Lodu. Znajduje się na północ od Stainheim i obfituje w śnieg i lód. Jest niezależna politycznie, posiada własny ustrój oraz władcę. W Aaromie, Stainheim, Vallas, Treyi i Menkalii rodzice opowiadają swoim dzieciom, iż pałac na Araglass jest w całości zrobiony z lodu. Nie muszę chyba zaznaczać, jaki klimat tutaj dominuje.

Igneus: Wyspa Żywiołu, tj. Ognia, położona również na północ od Stainheim. Dlaczego więc Wyspa Ognia? A dlatego, że znajduje się na niej ogromny wulkan, a wokół niej sieć podwodnych wulkanów, które przyczyniły się do zmiany jej klimatu na bliski umiarkowanemu, a w niektórych miejscach nawet równikowemu. Również posiada własną politykę i tron królewski.

Archipelag Moda: zespół pięciu wysp, charakteryzujących się nachodzącym na siebie kształtem. Zagorzali fanatycy Kościoła twierdzą, iż wyspy Moda były połączone niegdyś w jeden, mniejszy kontynent, lecz siła wstrząsu wywołana tupnięciem proroka Jaquesa u schyłku jego życia dosięgła tereny archipelagu. Sam Kościół nigdy nie potwierdził tej plotki, a nawet jej zaprzeczał. W przeszłości archipelag został skolonizowany przez Araglass, Igneus i Stainheim, lecz teraz jest niezależnym państwem, posiadającym własny ustrój. To właśnie między wyspami i wokół nich znajduje się przeogromna sieć podwodnych wulkanów, odpowiadających za zmiany klimatyczne. Wyspy są położone między Araglass i Igneus, a ich nazwa (odnosząca się do klimatu balansującego pomiędzy Araglass i Igneus) wywodzi się z języka mortlińskiego (Moda – Równowaga).

Archipelag Olisula: archipelag wysp, położonych na południe od kontynentu Vetus. Miejsce często nękane przez piratów, gdyż znajduje się niedaleko Zatoki Samobójców, umiejscowionej na południu kontynentu i odciętej od reszty jego ziem pasmem górskim, uniemożliwiającym przedostanie się do niej drogą lądową.

Zatoka Samobójców: akwen należący do rozbudowanej społeczności pirackiej, do którego można dotrzeć jedynie drogą morską. Cała zatoka otoczona jest wystającymi z dna ostrymi skałami, przez co potrafią do niej dopłynąć jedynie doświadczeni kapitanowie, znający trasę.

Wyspy wewnątrz Vetus: niewielkie wyspy położone wewnątrz Wielkiej Wyrwy. Należą do Zjednoczonych Emiratów.

Morze Międzykontynentalne: morze powstałe w wyniku rozłamu Itaum i dzielące obydwa kontynenty.

Komentowanie jest wyłączone